ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

now browsing by category

เก็บfile pdf

 
posted by : | posted on : 24 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 9 กรกฎาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

posted by : | posted on : 23 มิถุนายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 23 พฤศจิกายน 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำดี 2564

งานจัดเก็บ 23 พฤศจิกายน 63-หน้า-3

posted by : | posted on : 29 พฤษภาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

เรื่อง ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

posted by : | posted on : 29 พฤษภาคม 2563

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

https://www.nadee-ubon.com/wp-content/uploads/2021/07/ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-2563.pdf

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-2563

posted by : | posted on : 29 มีนาคม 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
posted by : | posted on : 29 มีนาคม 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

https://www.nadee-ubon.com/wp-content/uploads/2021/07/บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ประจำปี-2563.pdf

posted by : | posted on : 29 มีนาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี