ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

now browsing by category

 
posted by : | posted on : 9 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

posted by : | posted on : 9 กันยายน 2564

ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

posted by : | posted on : 9 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

posted by : | posted on : 9 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

posted by : | posted on : 9 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

posted by : | posted on : 6 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

posted by : | posted on : 4 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดป่านาดี บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5

posted by : | posted on : 4 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างซุ้มประตู บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 

posted by : | posted on : 4 สิงหาคม 2564

ประการผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กรฎาคม 2564

posted by : | posted on : 4 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ 11 (ซอย3)