ข้อมูลทั่วไป

now browsing by category

 
posted by : | posted on : 16 มีนาคม 2564

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

งานจัดเก็บ 16 มีนาคม 64-หน้า-3

posted by : | posted on : 17 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563

posted by : | posted on : 29 มีนาคม 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563