ข่าวประชาสัมพันธ์

now browsing by category

 
posted by : | posted on : 17 มกราคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

 

posted by : | posted on : 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

posted by : | posted on : 15 ตุลาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 15 ตุลาคม 2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 15 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

posted by : | posted on : 14 ตุลาคม 2564

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 13 ตุลาคม 2564

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 12 ตุลาคม 2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 11 ตุลาคม 2564

วันที่ 11ตุลาคม 2564 ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 30 กันยายน 2564

เอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

เอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก