ติดต่อเรา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

333 หมู่ 4 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160

โทร. 045 251 361  โทรสาร 045 251 361

อีเมล์ newnadee1@gmail.com

–> คลิกนำทาง Google Map